Archive for tammikuu 2010

Vaikuttajat kuvataidetunneilla

tammikuu 24, 2010

Peruskoulun tuleva tuntijakouudistus 2010 ja sitä seuraava opetussuunnitelmauudistus haastaa miettimään, mitä taitoja tarvitaan vuonna 2020. Väitämme, että moni tulevaisuuden avaintaito opitaan kuvataidetunneilla.

Kouluissamme vierailee PISA -tulosten houkuttelemina ulkomaisia seurueita, mutta missä ovat kotimaiset delegaatiot? Koulu herättää tunteita ja muistoja, mutta kuinka monella on ajantasaista tietoa esimerkiksi kuvataideopetuksen sisällöistä ja menetelmistä vuonna 2010?  Maailma on muuttunut ja kuvataideopetus on muuttunut mukana.

Kuvataideopettajat ovat tarttuneet härkää sarvista ja kutsuneet tammi-helmikussa 2010 erilaisia päättäjiä ja kulttuurivaikuttajia kouluun ihan tavallisille kuvistunneille seuraamaan opetusta.

Vierailuilla havainnollistuu käytännössä, mitä esimerkiksi tämän päivän kuvataideopetuksessa keskeinen visuaalinen kulttuurikasvatus on ja mikä on yleissivistävän kuvataidekasvatuksen merkitys mm. mediatajun kasvattamisessa.

Vierailuista kerätään ajatuksia, kokemuksia ja kertomuksia joko tänne Taide alkaa koulussa –blogiin tai vierailijan valitsemaan paikkaan.

Mainokset