Archive for maaliskuu 2010

Tulevaisuusfoorumi Olarissa 9.3.2010

maaliskuu 31, 2010

Espoolainen Olarin koulu ja lukio järjesti tiistaina 9.3.2010 avoimen yleisötilaisuuden, jossa keskusteltiin tulevaisuuden kouluopetuksen suuntaviivoista Espoossa.

Keskustelijoina olivat Olarin omien opiskelijoiden sekä historian ja yhteiskuntaopin lehtori Sari Halavaaran lisäksi OPH:n yleissivistävän koulutuksen johtaja Jorma Kauppinen, kansanedustaja Jukka Mäkelä, Aalto-yliopiston professorit Juhani Vaivio ja Maija-Riitta Ollila sekä tulevaisuudentutkija Marja-Liisa Viherä.

Parituntisessa tilaisuudessa tulevaisuuden koulun tärkeimmiksi suuntalinjoiksi nousivat mm. oppijan oman elämän ymmärtäminen kaiken oppimisen lähtökohtana, kannustava kumppanuus ja yhteisöllisyys sekä oppijan yksilöllisyyden kunnioitus ja hyvinvointiin panostaminen.

Opiskelijoiden kommenteissa ja niistä seuranneessa yleisökeskustelussa nousi esiin huoli siitä, antaako sirpaloitunut ja erillisiä oppiaineita korostava nykykoulu riittävästi arvoihin, maailmankuvaan, minuuden rakentamiseen ja sosiaaliseen toimintaan liittyviä taitoja oppilailleen. Opiskelijanäkökulma aiheeseen oli, että vaikka opiskelu koetaan yleensä mielekkäänä ja opetus tasokkaana, opiskelija-arjen kääntöpuolena ovat kiire, stressi, loppuunpalamisen vaara sekä oman opintomenestyksen vertaaminen muihin. Sekä peruskoulu- että lukiotasolla opiskelijat peräänkuuluttivat aikaa rauhoittumiseen, syventymiseen ja tunnetaitojen kehittämiseen opiskeluarjessa. Muun muassa taidekasvatuksen merkitystä tämän tavoitteen saavuttamisessa sivuttiin useampaan otteeseen, vaikka panelikeskustelijoiden joukossa ei varsinaista taidealan tai taidekasvatuksen asiantuntijaa tällä kertaa ollutkaan.

Yhteenveto keskustelusta on luettavissa Olarin koulun ja lukion verkkosivuilla: www.olari.fi

Teksti: Sanna Ropponen

Mainokset

Vaikuttajavierailu: Marika Niemi Espoon Matinkylän koulussa

maaliskuu 1, 2010

Tämä teksti on kopioitu Marika Niemen omasta blogista. Teksti julkaistiin  25.2.2010:

Toista viikkoa sitten sain olla mukana Matinkylän koulun kuvataiteen oppitunnilla seuraamassa opetusta ja keskustelemassa nuorten kanssa. Vierailu liittyi Kuvataideopettajat ry:n jäsenten organisoimaan valtakunnalliseen kampanjaan. Käsitykseni taito- ja taideaineiden tärkeydestä vahvistui entisestään. Jokainen oppilas uppoutui työhönsä ja nautti käsillä tekemisen ilosta. Jokaiseen työhön liittyi oma tarinansa, jonka pohjalta nuori taiteili virtuaalipelimaailman kuvan. Olisittepa olleet näkemässä, miten hienoa taidetta syntyi.

Opettaja Elina Tynkkynen korostaa tekemisen ilon lisäksi olennaisten tietojen ja taitojen oppimista sekä aistikykyjen harjoittamista. Keskustelussamme, hän nosti esille elokuvakasvatuksen mahdollisuudet osana opetusta. Vierailun jälkeen jäin miettimään eri välineiden hyödyntämistä opetuksessa. Meillä on välineitä, mutta halutaanko tai osataanko niitä hyödyntää? Kaikkea ei tarvitse osata itse. Eri alan osaamista yhdistämällä ja eri oppiainerajat ylittävällä yhteistyöllä, voidaan aikaansaada hyviä oppimistuloksia myös niiden oppilaiden osalta, joille teoriatiedon omaksuminen perinteisin keinoin on haastavaa. Sitä paitsi sisältö saa aivan eri painoarvon, jos sitä on itse luomassa. Moni meistä oppii vieraita kieliä musiikin kautta, eikö esimerkiksi biologiaa voi oppia videoimalla tai piirtämällä. Näin sisällön lisäksi oppii itseilmaisua, ryhmätyötaitoja ja esiintymään luontevasti.

Tekniikka kehittyy huimaa vauhtia. Nuoret viettävät ison osan päivästä YouTubessa, facebookissa, SecondLifessa, Ningissä, Wikissä ja muissa sosiaalisen median eri välineissä. Opetuksenkin on pysyttävä ajan hermolla. Uusien välineiden käytön oppiminen on opettajan työssä välttämätöntä. Tietokone ei ole ainoastaan työskentelyväline vaan sen kautta viestitään ja sitä käytetään tiedon lähteenä. Yhä tärkeämpää on nostaa lasten ja nuorten tietoisuuteen myös netin haittapuolet. Kaikissa kouluissa ei ole multimedia-alan opetusta, johon sisältyy tietolähteen kriittinen arviointi, tietosuoja, tietoturva ja netiketti. Näkisin, että koulun kuvisopettajalla voisi olla entistä painavampi rooli eri medioiden ja välineiden osaajana.