Ehdotettu uusi peruskoulun tuntijako tarkoittaa toteutuessaan taideopetuksen vähenemistä yläluokilla

by

Kuvataideopettajat ry:n kannanotto esitykseen Perusopetus 2020 – yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako

(Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:1)

Perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja perusopetuksen tuntijaon tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vahvistaa taito- ja taideaineiden asemaa. Kuvataideopettajat ry katsoo, ettei työryhmän 1.6.2010 opetusministerille luovuttama esitys toteuta tätä tavoitetta. Sen sijaan ehdotus heikentää peruskoulun yläluokilla kuvataiteen sekä käsityön ja musiikin opetuksen edellytyksiä nykyisestäänkin.

7. – 9. luokilla kaikille oppilaille yhteisiä tunteja on esityksessä vähennetty yhteen vuosiviikkotuntiin kuvataiteessa, musiikissa ja käsityössä, kun nykyisellään kaikille yhteisiä tunteja on ollut 1-3 vuosiviikkotuntia oppiaineesta riippuen. Lisäksi näille oppiaineille varattu valinnaisten tuntien määrä yläluokilla on esityksessä vähäisempi kuin nyt voimassa olevan tuntijaon aikana on toteutunut. Nämä ehdotukset ovat ristiriidassa työryhmälle toimeksiannossa annetun keskeisen tavoitteen kanssa.

Esityksessä myönteistä kehitystä edustaa se, että valinnaisaineiden tuntimäärät on kohdennettu erikseen eri oppiaineryhmille. Tämä on omiaan selkeyttämään valtakunnallista tuntijakoa ja edistämään koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista.

Työryhmä esittää perusopetukseen uudeksi oppiaineeksi draamaa, joka sijoitettaisiin Taide ja käsityö -oppiaineryhmään. Kuvataideopettajat ry katsoo, että kun taideaineita halutaan vahvistaa, Taide ja käsityö- oppiainekokonaisuuteen ei tule lisätä uusia oppiaineita, ellei oppiainekokonaisuuden kokonaistuntimäärää vastaavasti lisätä. Oppiaineiden määrän lisääminen nykyisestä on myös ristiriidassa työryhmän esittämien perusopetuksen kehittämistavoitteiden ja opetuksen eheyttämiseen tähtäävien toimenpiteiden kanssa.

Esitykseen sisältyvä opettajakelpoisuuksia koskeva asetuksen muutosesitys johtaa toteutuessaan taideopetuksen laadun heikentymiseen. Asetuksen muutosesityksessä draaman opettajan aineenhallinnan tasoksi määritellään vain puolet siitä, mitä muissa oppiaineissa aineenopettajalta vähimmilläänkin edellytetään.  Tässä tilanteessa draaman opetus toteutuisikin parhaiten edelleen osana äidinkielen ja kirjallisuuden opintoja. Draaman opetus kytkeytyy kulttuurisesti mielekkäällä tavalla äidinkielen ja kirjallisuuden opintojen sisältöihin sekä oppiainekokonaisuuteen Kieli ja vuorovaikutus.

Kuvataideopettajat ry painottaa, ettei työryhmän esittämä liikuntakasvatuksen huomattava lisääminen mitenkään kompensoi muun taide- ja taitokasvatuksen vahvistamisen tarvetta. Kaikille oppilaille yhteistä liikunnan opetusta ehdotetaan lisättävän peräti 4 tuntia nykyisestä 18 vuosiviikkotunnista. Ehdotetusta liikunnan tuntien lisäyksestä suurin osa kohdistuisi vuosiluokille 7-9,  vaikka nykyinenkin tuntijako takaa liikunnan opiskelun koko perusopetuksen ajan toisin kuin muiden taide- ja taitoaineiden kohdalla. Perusopetuksen yleissivistävän tehtävän kannalta resurssien entistä voimakkaampi kohdentaminen vain yhteen taitoaineeseen on vailla perusteita.

Ehdotus toteuttaa työryhmälle annettua toimeksiantoa yksipuolisesti asettaen kuvataiteen, käsityön ja musiikin aiempaa eriarvoisempaan asemaan suhteessa sekä liikuntaan että laajemmin perusopetuksen tuntijaon kokonaisuuteen. Esityksessä lähdetään siitä, että Taide ja käsityö -kokonaisuuden oppiaineet olisivat päättöluokilla keskenään vaihtoehtoisia ja vähäisten valinnaistuntien varassa.  Kuvataiteen vähimmäistuntimäärää ehdotetaan vieläpä pienennettäväksi yhdellä tunnilla nykyisestä 8 vuosiviikkotunnista. Ehdotuksesta on valitettavasti havaittavissa, että Taide ja käsityö -kokonaisuuden oppiaineiden rooli yleissivistyksessä nähdään edelleen niiden keskinäisen vaihtoehtoisuuden kautta. Kuvataiteen, käsityön ja musiikin merkitystä kaikkien oppilaiden kasvulle ja oppimiselle ei tunnusteta samanarvoisena verrattuna muihin ehdotuksen oppiainekokonaisuuksiin.

Tuntijakoehdotuksen näkemys hyvinvoinnista on kapea unohtaessaan kulttuurin, kuvataiteen, musiikin ja käsityön merkityksen oppilaan kasvussa ja kouluviihtyvyyden edistämisessä.  Tältä osin  tuntijakoesitys on ristiriidassa ehdotuksessa esitettyjen perustelujen kanssa. Olemme myös huolestuneina panneet merkille, että työryhmän esittämissä Kansalaisen taidoissa ei  ole mainittu lainkaan kulttuurisia taitoja.

Kulttuurikasvatuksen tulisi näkyä esitettyä selvemmin perusopetuksen arvopohjassa ja sille rakentuvissa tavoitteissa. Kulttuuriosaamisen merkitys oppilaiden hyvinvoinnille, kasvussa ihmisyyteen ja eettisesti vastuullisen yhteiskunnan jäseniksi on keskeinen.

Kuvataideopettajat ry katsoo, että kuvataidetta, musiikkia ja käsityötä tulee olla kaikille yhteisenä jokaisella luokka-asteella, myös 8. ja 9. luokilla. Työryhmän valitsemaa linjaa parempi vaihtoehto on kaikille yhteisen oppimäärän lisääminen vastaavalla tavalla kuin liikunnan kohdalla.

Taide ja käsityö-oppiainekokonaisuudessa on varmistettava kaikkien oppilaiden opetus samalla tavalla kuin kaikissa muissakin oppiainekokonaisuuksissa on esitetty. Se takaa kulttuurisen osaamisen ja sivistysvarannon vahvistamisen. Valinnaiset tai vaihtoehtoiset opinnot voivat rakentua vasta yhteisen opetuksen perustalle.

Helsingissä 2.6.2010

Hannele Parviala, puheenjohtaja

Erja Väyrynen, toiminnanjohtaja

Kuvataideopettajat ry – Bildkonstlärarna rf

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggers like this: